Om Klubben

 bowling

Pensionärernas Bowlingklubb i Enskede som bildades 1973 har idag ca 70 medlemmar. Våra medlemmar består av allt från gamla elitspelare till nybörjare. Klubben är öppen för alla bowlingintresserade pensionärer som under kalenderåret fyller minst 55 år.
Vår hemmahall, Enskedehallen New Bowl Center, Gullmarsplan med 16 välskötta bowlingbanor med fräscha omklädningsrum och duschar och möjligheter till förvaring av klot och tillbehör. Här finns också en restaurang med fullständiga rättigheter.
Hallen ligger vid Gullmarsplans tunnelbanestation med Tvärbanan och ett antal busslinjer.
Tävlingar utöver seriespelet.
Vi har tävlingsutbyte med andra pensionärsklubbar. Ibland åker vi till annan ort för att spela internt eller mot lag från andra bowlingklubbar.

Styrelsen PBK Enskede

styrelsen-2012-pbke

 Kontakt

Agne Ryding :  agne.ryding@ownit.nu

Wolfgang Walter :  wolfgang.h.walter@gmail.com

Tommy Olsson :  tompaolsson44@yahoo.se

P-Giro: 484 45 48 – 0

Ordförande : Agne Ryding
Sekreterare : Jan Wallinder
Kassör : Wolfgang Walter
Ledamöter : Jan Hultgren Leif Sävkvist
Suppleanter : Curt Andersson Tommy Olsson
Revisorer : Pär Linde
Revisorsuppleant : Frank Lindblad
Valberedning : Bengt Korhonen Bertil Fougstedt